WYKONUJEMY BADANIA SZYBKO I PROFESJONALNIE, PRACUJEMY ROWNIEŻ W SOBOTY!

Przepisy

CZYTELNIA CIEKAWE ARTYKUŁY i LINKI

 

KIEROWCY

http://namzalezy.pl/francuzi-wprowadzaja-place-minimalna-dla-kierowcow/

http://www.motofakty.pl/artykul/wypadek-po-alkoholu-sprawca-musi-pokryc-koszty-leczenia.html

 

http://Kwalifikacja wstępna Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (195 godzin teorii) oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (65 godzin teorii), 16 godzin w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii (97 godzin teorii) oraz części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E (33 godziny teorii), 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin praktycznych. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych. Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem państwowym. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu tutaj Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy koben_kwalifikacja-wstepna

http://www.dariuszkrasnicki.com/nowe-orzeczenie-kierowcw-zawodowych-od-2015-roku.htm

http://medycynapracy-portal.pl/index.php?option=com_ontent&view=article&id=1135

https://www.facebook.com/portalbrd24/photos/a.422586377878882.1073741828.422582514545935/635481609922690/?type=3&theater

/upload/badania_kierowcow_zawodowych.pdf

http://medycynapracy-portal.pl/prawo/aktualnosci/01_04_2015/art_229_zmiany_2015.pdf

http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=97707CDD139FF8B929730C325DA50C38?id=WDU20140000937&type=2

 


BROŃ

https://tomspro3.files.wordpress.com/2016/02/00-materialy-do-egzaminu-na-pozwolenie.pdf

http://medycynapracy-portal.pl/prawo/ochrona/ustawa_rozdzial5.pdf

http://medycynapracy-portal.pl/prawo/ochrona/licencja_2015/rozporzadzenie_ochrona_2015.pdf

http://skleprajdlamysliwego.pl/index.php

 

 

© 2013 Agnieszka Kaczmarska - All rights reserverd Gabinet Psychologiczny Stargard - All rights reserverd Polityka Prywatności